Гаранционни условия за доживотна гаранция на гуми с марката Chengshan tires

ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ

 

 

  

Гаранционни условия

 Общи условия за марките Prinx Chengshan.

 

 Одобрение

 Тази гаранция се отнася за купувача на нова гума, произведена от Prinx Chengshan (Shandong) Tyre Company Ltd.

 

Одобрените гуми трябва да са използвани на превозното средство, на което първоначално са били сложени според препоръката на производителя на превозното средство или Prinx Chengshan.

 

Кога важи гаранцията

 Ако някоя гума, покрита от тази гаранция, стане неизползваема поради изработка или състояние, свързано с материалапо време на използваемия живот на протектора (повече от 1.6ммостанал протектор), Prinx Chengshan ще издаде кредитно известие при следите условия.

 

 

 Оставаща дълбочина на протектора

 

Отстъпка от дилъра за клиента

Повече от 80%

Безплатна подмяна на гума

Повече от 60%, по-малко от 80%

80%

Повече от 40%, по-малко от 60%

60%

Повече от 20%, по-малко от 40%

40%

По-малко от 20%

Без отстъпка

 

Разходите за монтиране, балансиране и всякакви допълнителни такси във връзка с подмяната на гумата се очаква да се платят от купувача.

Процедура за завеждане на рекламация

 

За всички искове за рекламация трябва да се попълни формуляр. Попълненият формуляр се изпраща по имейл до отдела за обслужване на клиенти на Prinx Chengshan: lifetime@prinx.eu

 

Prinx Chengshan си запазва правото да изисква физическа проверка на гумите, върху които се претендира за корекция.

 

Ако гумата не е приета за рекламация, Prinx Chengshan ще посъветва дистрибутора да обясни причината затова и ще го посъветва за превантивна поддръжка.

 

  1. Ако проверката покаже, че гумата подлежи на рекламация при условията на тази гаранция:

 

-     Уверете се, че гумата, върната от клиента е същият модел, размер, индекс на натоварване и скорост иDOT номер.

-     Поставете калипер във всеки жлеб по протежение на централното ребро. Измервайте три пъти при равнопоставеност, за да получите средната дълбочина на протектора в милиметър.

 

 Попълнете всеки формуляр със следната информация за всяка гума:

 

-     Дата на вземане

 -     Име на марката

 -     Име на компанията на купувача, държава и телефонен номер

 -     Размер, индекс на натоварване, индекс на скоростта, модел

 -     DOT номер, код на артикула (JDE / SAP)

 -     Оставаща дълбочина на протектора

 -     Естество на дефекта

 -     Фактура и номер на контейнера

 

Формулярът трябва да е точно попълнен и подписан от авторизиран дистрибутор на Prinx Chengshan.

 

Непълна форма няма да бъде приета.

 

3. За проверка на снимки:

 

Прикачете ясни снимки с DOT номер, ясни снимки с дефекти части, ясни снимки с оставаща дълбочина на протектора във формуляра.

 

 

Когато формуляр е получен, PRINX CHENGSHAN ще

 

Прегледа формуляра и или ще издаде кредитно известие, или ще пoиска гумите да се изпратени до Prinx Chengshan company за физическа проверка. Ако преценим че физическа проверка е нужна, ще Ви изпратим писмено искане за изпращане на гумите до определено място или ние ще пътуваме до Вашата локация. Ако гумите са поискани за физическа проверка, транспортните такси ще бъдат покрити Prinx Chengshan.

 

Трябва да държите гумите за необходим период от време или докато не получите кредитно известие. Ако гумите са поискани за проверка през този период и не са налични, искането ще бъде отхвърлено и кредитно известие няма да бъде издадено.

Какво не се покрива

 

Тази гаранция не се прилага за следните случаи:

 

Третиране на гумата по неподходящ начин:

 

-  Поддържане на неправилно налягане на гумата

 -  Превишаване на товари, определени от производителя на превозното средство

 -  Теглене на непрепоръчани натоварвания, посочени от производителя на превозното средство чрез използване на ремарке/каравана

-  Некоригирани проблеми с балансирането.

 

Неподходящо използване чрез:

 

-  Употреба на гумата за неподходящи средства

 -  Употреба на дефектни/неподходящи колела

 -  Употреба на гуми, чиито спецификация (във всяка област) е неправилна за превозното средство

 -  Употреба на гуми на превозно средство, където се изискват специализирани гуми

 -  Щети, причинени в резултат на дефект или проблем на превозното средство

 -  Щети, причинени в резултат от използването на снежни вериги, неправилно използвани инструменти или резултат от контакт с материали или течности

 -  Щети, причинени от неправилно приложение или в участие на състезание

 -  Щети, причинени чрез монтаж или отстраняване на самата гума

 -  Продължителна употреба на неравномерно напомпана гума

 

Други:

 

-  Актове на вандализъм/кражба

 -  Повреда в следствие на злополука

-  Умишлена злоупотреба/сблъсък/палеж

 -  С по-малко от 1.6мм оставаща дълбочина на протектора

 -  Пътни опасности, включително пробиване, нарязване, щети от камъчна настилка, натъртване, издутина, сблъсък

 -  Преждевременно или неправилно износване поради механичнотосъстояние на превозното средство

 -  Озонови напуквания на гума над 5 години от дата на производство

 -  Изрязан DOT номер

  -  Ремонтирана гума

 

 

 

 

 


Споделяне